Skip Navigation Links
Uvod
Novosti
Prodaja
Prodavnica
Stručni članci
Članci
SoftverExpand Softver
UslugeExpand Usluge
Oprema
Materijali
Ordinacije
Stomatolog
Zanimljivosti
Forum
Kontakt
Linkovi
O nama

ULOGA I ZNAČAJ KAVITRONSKIH NASTAVAKA U TERAPIJI UKLANJANJA SUPRA I SUBGINGIVALNOG KAMENCA - Dušan Nešić,dipl.inž 

ULOGA I ZNAČAJ KAVITRONSKIH NASTAVAKA
U TERAPIJI UKLANJANJA SUPRA I SUBGINGIVALNOG KAMENCA
- Dušan Nešić, dipl.inž -
 
Kratak sadržaj
 
Prevencija nastanka i razvoja patološkog procesa u paradocijumu je složen ali i jednostavan i značajan postupak u očuvanju zdravlja paradoncijuma. Kompleksnom terapijom obolelog paradoncijuma uspostavlja se zdravlje obolelih parodontalnih tkiva na postojećem nivou razaranja parodontalnih tkiva i/ili uz delimičnu regeneraciju parodoncijuma.
U oba slučaja apsolutna kontrola dentalnog biofilma je osnov za očuvanje odnosno postizanje zdravlja obolelih parodontalnih tkiva.Mehaničko uklanjanje supra i subgingivalnog biofilma kao i svih drugih faktora koji utiču na njegovo formiranje,akumulaciju, a pri tom onemogućavaju njegovo uklanjanje (supragingivalni zubni kamenac, jetrogeni faktori i dr.)održavanjem oralne higijene, je od presudnog značaja za očuvanje zdravlja parodoncijuma (prevenciju parodontopatije), odnosno ishod kompleksne terapije parodontopatije, posebno u dužem vremenskom periodu.
U okviru preventivnih terapijskih zahvata a posebno u okviru kauzalne faze terapije parodontopatije, nakon identifikacije biofilma,motivacije i obuke pacijenta u sprovodjenju adekvatne oralne higijene, uklanjanje supragingivalnog biofilma i zubnog kamenca (prevencija) odnosno i subgingivalnih čvrstih naslaga (konkremenata) i nekrotičnog cementa (terapija parodontopatije) je neophodan postupak uz sve druge koji slede.
Savremeni uredjaji kao što su zvučni i ultrazvučni aparati za uklanjanje supra i subgingivalnog zubnog kamenca (Cavitron,Scaler i dr.)su izuzetno korisni jer ubrzavaju i olakšavaju postupak čineći ga u tom trenutku i prihvatljivijim za pacijenta.Vibracije koje aparat proizvodi i koje se prenose na radni nastavak, omogućuju efikasno uklanjanje kako mekih tako i čvstih zubnih naslaga.
Posle uklanjanja ovih naslaga ultrazvučnim instrumentima, uvek je neophodno sve obradjene površine nanovo obraditi odgovarajućim i to oštrim ručnim instrumentima (skeleri i odgovarajuće kirete). Ovo je od posebnog značaja, jer posle obrade površina zuba ultrazvučnim instrumentom na površini zuba ostaju neravne površine a na korenu (parodontopatija-tvrdi zid parodontalnog džepa) ostaci konkremenata,nekrotičnog cementa kao i neravnine, koje je neophodno izglačati. To je moguće postići samo ručnim instrumentima.
U daljem tekstu biće reči o tehnici i načinu rada,bezbednosti,efikasnosti i opasnosti pri radu sa zvučnim i ultrazvučnim instrumentima za uklanjanje čvstih naslaga.
Poseban osvrt obuhvatiće ulogu i značaj nastavaka kao radnog elementa uredjaja.
 
 
 


REZONANTNA FREKVENCIJA PIEZO ULTRAZVUČNIH APARATA - Dušan Nešić,dipl.inž

ULOGA I ZNAČAJ KAVITRONSKIH NASTAVAKA U TERAPIJI UKLANJANJA SUPRA I SUBGINGIVALNOG KAMENCA - Dušan Nešić,dipl.inž

Sirona Galileos Ortopan 3D - Milan Vilimonović

Trebate li motivisati svoj tim? Studija slučaja – dr. Brian Glade

Izgradite odnos sa svojim pacijentom – ko ima za to vremena? Sally McKenzie, CEO

Održite rast vaše stomatološke prakse dobrim odnosima s pacijentima Dr. Beverly Lane – studija slučaja

Stomatolozi o virusu A ( H1N1 ) - The Wealthy Dentist San Francisko

Primena laserskih tehnologija u stomatologiji

IS Ordinacija - Softer za vođenje stomatoloških ordinacija i klinika

Kompjuterski vođena implantologija

Pretražite bazu korisnih linkova...

Da li ste spremni za digitalnu radioviziografiju?

Kako reagujete na zabrinutost pacijenata

Hi Tech Dental Office

Skip Navigation Links
Copyright Medical Software Team IT Solutions and Services © 2017