Skip Navigation Links
Uvod
Novosti
Prodaja
Prodavnica
Stručni članci
Članci
SoftverExpand Softver
UslugeExpand Usluge
Oprema
Materijali
Ordinacije
Stomatolog
Zanimljivosti
Forum
Kontakt
Linkovi
O nama

Da li ste spremni za digitalnu radioviziografiju? 


Predviđa se da će 2010. godina konačno biti godina digitalne radioviziografije kod nas,sofisticirane tehnologije koja pruža mnogo veće dijagnostičke moći i sposobnosti nego što to čini sada film. Digitalna radioviziografija je neophodna za high - tech digitalnu ordinaciju u budučnosti. Tehnologija je spremna, a vi ? Uzmite sledeće digitalna radioviziografska pitanja u četiri kritične oblasti - ljudi, kompjuteri, softver i oprema ( x - generatori ) - plus jedna superkritična oblast - obuka - da vidite da li ste vi i vaša stomatološka ordinacija spremni da uspešno primenite digitalnu radioviziografiju.

 

Ljudi

1. Da li znate da uključite svoj kompjuterski sistem ?
2. Da li znate da upotrebite miša ?
3. Možete li otvoriti i promeniti veličinu prozora na ekranu ?
4. Možete li naći pacijentov karton u vašem kompjuteru i znate li napraviti osnovne unose ?
5. Da li je vaš stručni tim entuzijastički korisnik računara i da li ima želje da nauči nove tehnologije ?

 

Neki stomatolozi su ponosni na činjenicu da ne znaju elementarne stvari o korišćenju računara u praksi i to je zaista glupost. Stomatolog ne mora biti majstor znanja računarskih tehnika da bi se koristio digitalnom radioviziografijom, ali on mora znati osnove inače celi sistem nema nikakvog smisla. Dajte sebi po jedan poen za svaki pozitivan odgovor i pređite na drugu oblast - kompjuteri.

 

Kompjuteri

 6. Imate li računare u svakoj prostoriji za tretmane ?

7. Da li je vaš kompjuter povezan sa mrežom serverom, da li je umrežen?

8. Da li su kompjuteri stariji od tri godine ?

9. Da li možete nesmetano videti monitore na stolici prilikom rada sa pacijentom ?

10. Da li vaš kompjuter ima minimum specifikacije koji zahteva prodavac digitalne radioviziografije ?

 

Minimalna sistem specifikacija obično uključuje procesor, RAM memoriju operativni sistem i hard drive prostor.Ovi zahtevi se redovno menjaju za bolje informacije, budite sigurniji i proverite sa svojim dobavljačem tj. prodavcem računarske opreme ili posetite web stranicu kompanije. Jedna od najvećih zajedničkih grešaka koje stomatolozi čine jeste tzv.ulaženje u digitalnu viziografiju bez predhodnog uspostavljanja računarske infrastrukture - mreže sa kompjuterima u svim ordinacijama za tretmane. To je kao da želite upotrebiti visoko brzinsku vazdušnu turbinu bez vazdušnog kompresora i vazduh prolazi bez ikakve kontrole kroz svaku prostoriju. Dajte sebi po jedan poen za svaki pozitivan odgovor i pređite na drugu oblast - Softerski sistem

 

Softverski sistem

11.Koristite li kompletan softver za vođenje vaše prakse ?
12.Da li razumete predhodno pitanje ?
13.Koristite li vaš računar za nešto drugo osim za pisanje specijalistiških izveštaja za pacijenta ?
14.Da li vaš svaki pacijent ima elektronski karton ?
15.Možete li integrisati softver vašeg  x - ray sistema sa vašim softverom za vođenje stomatološke prakse?

Digitalna radioviziografija ne bi trebala biti prvi high - tech sistem u ordinaciji. Ne bi trebala da bude ni jedini sistem. Trebalo bi da bude uspostavljenom menadžment sistemu integrisani deo elektronskog kartona. Dajte sebi po jedan poen za svaki pozitivan odgovor i pređite na drugu oblast - Oprema ( x - ray generatori )

 

Oprema ( x - ray generatori )

16.Da li važ x - ray generator ima digitalni merač vremena ?
17.Možete li ustanoviti promer miliamperne i kilovoltažne tačke ?
18.Da li je vaša x - ray jedinica mlađa od deset godina ?
19.Da li je vaš x - ray generator DC ?

 

Digitalni senyorski dinamički rang je mnogo savršeniji od filma. To znači da se tanke varijacije u radijaciji proizvedene generatorom mogu rezulovati ogromnom razlikom u kvalitetu slike proizvedene putem senzora.Kao rezultat i to često nastaje siromašan kvalitet slike što nije senzorsko pitanje, već pitanje rentgena koji se odnosi na generatorsku nekonkveksnost. Dajte sebi po jedan poen za svaki pozitivan odgovor i pređite na završnu oblast - obuku

          

Obuka

20. Da li ste spemni izdvojiti vreme od svojih pacijenata za obuku kompletnog svog kliničkog osoblja, pa i sebe samoga ? Obuka uključuje osnove korišćenja senzorskog sogtvera, tehnike dijagnostikovanja koristeći slike manipulativnih pojava kao što je regulisanje kontrasta.

Rezultati testa

Rezultat 20 poena
Ako ste pozitivno odgovorili na poslednje pitanje, kao i na svih 19 predhodnik istog trenutka ste spremni na digitalnu radioviziografiju.

Rezultat 15 - 19 poena
Ukoliko imate ovaj broj poena mogli bi ste verovatno početi sa digitalnom radioviziografijom,suočavaćete se sa izazovima koje
će te lako rešavati.

Rezultat manji od 15 poena

Treba vaše osnove da podignete na viši stepen pre nego što investirate u digitalnu radioviziografiju.


REZONANTNA FREKVENCIJA PIEZO ULTRAZVUČNIH APARATA - Dušan Nešić,dipl.inž

ULOGA I ZNAČAJ KAVITRONSKIH NASTAVAKA U TERAPIJI UKLANJANJA SUPRA I SUBGINGIVALNOG KAMENCA - Dušan Nešić,dipl.inž

Sirona Galileos Ortopan 3D - Milan Vilimonović

Hi Tech Dental Office

Kako reagujete na zabrinutost pacijenata

Da li ste spremni za digitalnu radioviziografiju?

Pretražite bazu korisnih linkova...

Kompjuterski vođena implantologija

IS Ordinacija - Softer za vođenje stomatoloških ordinacija i klinika

Primena laserskih tehnologija u stomatologiji

Stomatolozi o virusu A ( H1N1 ) - The Wealthy Dentist San Francisko

Održite rast vaše stomatološke prakse dobrim odnosima s pacijentima Dr. Beverly Lane – studija slučaja

Izgradite odnos sa svojim pacijentom – ko ima za to vremena? Sally McKenzie, CEO

Trebate li motivisati svoj tim? Studija slučaja – dr. Brian Glade

Skip Navigation Links
Copyright Medical Software Team IT Solutions and Services © 2017