Skip Navigation Links
Uvod
Novosti
Prodaja
Prodavnica
Stručni članci
Članci
SoftverExpand Softver
UslugeExpand Usluge
Oprema
Materijali
Ordinacije
Stomatolog
Zanimljivosti
Forum
Kontakt
Linkovi
O nama

Sirona Galileos Ortopan 3D - Milan Vilimonović 

 

Poštovani, u ovom tekstu želimo vam u kratkim crtama predstavimo jedan izvrstan uredjaj, Sirona GALILEOS. Jedini ”all-in-one” sistem koji pruža sve od intuitivnih operacija trodimenzionalnog RTG aparata do dijagnostike i implant planiranja uključujući i preparaciju i vodilju hirurških zahvata. Ukratko, Galileos jednim snimanjem (jednom ekspozicijom) snima i prikazuje celokupnu oralno-maksilofacijalnu regiju u jednom 3D volumenu. 3D volumen omogućava sledeće RTG snimke:

3D volumen (podatak-snimak)
Panoramski
CEPH lateralni, CEPH p.a/a.p
Visoko-definisane detaljne rekonstrukcije
LSA, TSA, aksialne, koronalne i sagitalne odsečke (tomografija)
 
Na osnovu dobijenog 3D podatka (volumena) automatski se izdvaja klasični panoramski snimak koji se čuva u okviru otvorene kartoteke datog pacijenta u programu Sidexis kao i 3D volumen koji se nalazi u okviru RCU jedinice, i pozivom GALAXIS programa vrši se dijagnostika, analiza i upravljanje 3D snimcima koje omogućava 3D volumen. Takodje, u okviru GALAXIS programa u vidu ”plug-in” softvera pozivaju se  programi za implant planiranje i program za pravljenje hirurškog izveštaja (disk).
Tako, celokupni GALILEOS 3D RTG sistem možemo podeliti na dve celine: hardver i softver.
 
Hardver
 
Hardverski deo GALILEOS sistema se satoji iz RTG jedinice, senzora IMAGE INTENSIFIER i RCU jedinice. RTG jedinica  jeste sam aparat sa zračnikom konusnih RTG zraka, upravljačke kontrole sa ekranom osetljivim na dodir i sistemom i opremom za pozicioniranje   pacijenata. Sama tehnologija zračenja se zasniva na konusnim zracima koji se emituju tokom 14 sekundi u vidu impulsa tokom rotacije zračnika od 204 stepena. Tako imamo 200 pojedinačnih snimaka koji zajedno formiraju 3D volumen tj. RTG snimak. Prednost ove tehnologije je u tome što efektivno imamo manje zračenje, u odnosu na slične konkurentne 3D tomograf aparate. Efektivno zračenje pacijenta za tih 14s traje od min 2sec (trajanje impulsa 10ms) do maksimalnih 6sec (trajanje impulsa 30ms). Tako je ukupno zračenje min 10mAS do max 42 mAS. Senzor je izradjen u tehnologiji Image Intensifier , i to iz više razloga. Prvenstveno iz razloga stabilnosti rada, u odnosu na „Flat Panel” koji je tehnološki još uvek u zaostatku što se tiče same stabilnosti rada. Takodje potrebna je znatno veća doza zračenja u slučaju korišćenja Flat Panel senzora , duže vreme hladjenja tj. kraće vreme zagrevanja kao i sam rok trajanja još uvek nije procenjen u stomatološkoj primeni. Kako „Flat Panel” senzor ne koristi Iris u tehnološkoj izradi za razliku od „Image Intensifier“ to sistem zasnovan na „Flat Panel“ senzoru nema mogućnost kompenzacije nesavršenosti kao i nema visoki kontrast izvornih (sirovih) snimaka. RCU jedinica  jeste računarska jedinica za obradu i akviziciju izvornih (sirovih) snimaka. Ona takodje ima funkciju računarskog servera koji objedinjuje i upravlja ostalim komponentama računrske mreže, upravlja licencama za softverske komponente sistema, itd. RCU jedinica je takodje sastavni deo opreme koja se dobija kao deo Rendgen sistema.Sam korisnik u većini slučajeva nema potrebe da bude obučen za rad sa RCU jedinicom, njena funkcija rada se zasniva ba tzv. tihom radu (radu u pozadini), svim funkcijama korisnik upravlja preko korisničkog računara.
 
Software
 
Softverski deo sistema se sastoji iz upravljačkih i serverskih modula (SQL database, Galileos server, SCA) i korisničkog softvera (SIDEXIS, GALILEOS viewer – GALAXIS, Galileos Implant Software). U daljem tekstu će mo obratiti pažnju na korisnički softver koji je od jedine važnosti za rad korisnika. SIDEXIS jeste program za upravljanje radom aparata, akviziciju snimaka, vodjenje kartoteke pacijenata. Sam program je izradjen na veoma visokom intuitivnom nivou što omogućuje i slabog poznavaoca rada na računaru da sa lakoćom izvrši sve osnovne funkcije i da u veoma kratkom vremenskom roku se prilagodi radu na Sidexisu. Sam program je univerzalni program za sve Sirona digitalne RTG aparate, tako da omogućuje laku integraciju svih aparata (npr. integracija intraoralne kamere i RTG aparata, 2D ortopana i 3D Galileos-a u jedan jedinstveni RTG siste, sa jednim upravljačkim i akvizicionim sistemom).
 
 
Takodje, sam program koristi Microsoft SQL 2005 bazu podataka tako da omogućuje instaliranje potrebnog broja klijentskih računara sa klijentskom instalacijom SIDEXIS-a i samo jednog serverskog sa bazom podataka, što je neophodno kod ordinacija sa više praksa ili klinika. Iz sidexisa se vrši inicijalizacija aparata i priprema za izvršavanje ekspozicije (na prethodno izabranom pacijentu tj. generisanom kartotekom sa svim potrebnim generalijama). Nakon izvršene ekspozicije, u okviru sidexisa se automatski prikazuje i čuva klasičan Panoramski snimak pacijenta: Takodje u okviru Sidexisa se mogu eksportovati svi izabrani snimci iz Galileos viewer-a od strane korisnika (CEPH, TSA, Implant planiranje itd). Svi snimci iz baze pacijenta u okviru sidexisa se mogu odštampati, narezati na disk, eksportovati u neki drugi format kao što je nor. DICOM. GALILEOS Viewer jeste trenutno najkompletniji program za rad za rad sa 3D RTG snimcima (volumen) na tržištu. Omogućuje sledeće mogućnosti: 
 
CEPH kefalometrijski snimak (desni/levi) 
Svi anatomski pogledi su dostupni
Posebni pregledni prozor koji omogućuje detaljni prelazak odredjene površine po transferzalnim presecima
Trodimenzionalni prikaz
Usavršena dijagnostika
Odredjivanje i crtanje mandibularnog kanala u potpunoj verodostojnosti (sa odredjenim manibulare mentale )               
Merenja (dužine, ugla, gustine kostiju itd)
Maksilofacijalna rekonstrukcija
 
 
 
Omogućena je kretnja i pregled izabranog snimka u bilo kojoj ravni i anatomskom pogledu. Svaka izvršena funkcija i svaki izvršen pregled i dijagnostika se mogu izvesti u Sidexis i kasnije odštampati (čak i visokorezolutivni Close up detalji). Galileos Implant Software je možda i najsnažnija alatka ovog sistema u kojoj se ogleda sva mogućnost ove tehnologije. Ovaj plug-in omogućuje upravljanje bazom postojećih implanata, nadogradnja novih preko baze sa interneta, pravljenje novih, uvoz simuliranog realnog implanta na 3D podatak-snimak, izvršavanje sve potrebne dijagnostike i merenja potrebna za postavljanje implanta kao što su: (potrebna veličina, bezbednosna udaljenost, prikaz mandibularnog kanala i nerva, mogućnost postavljanja implanta u svim osama, prikaz implanta kroz preseke itd.). Takodje postoji integrisani implant vodič za vodjenje samog postupka implant i hirurškog planiranja, što kao rezultat ima mogućnost štampanja samog planiranja ili rezanja diska sa svim potrebnim snimcima i podacima vezanim za postupak implant planiranja. Takodje veoma bitan modul jeste i opcija: "Create Viewer CD..." pokrece proces rezanja preglednog CD-a sa setom izabranih snimaka i  podataka pacijenta. CD ukljucuje samoizvršnu aplikaciju (sa malom, potpuno automatizovanom instalacijom), koja ima potpuni GALAXIS "look&feel" interfejs Pravljenje izveštaja implant planiranja pomoću ove opcije omogućuje uslužno planiranje. Korisnik tj. stomatolog pomoću ovako  napravljenog diska ima potpune podatke i snimke koji mu omogućuju izradu i postavljanje implanta. Nakon instalacije diska, dobija se potpuni GALAXIS "look&feel" interfejs sa podacima i snimcima samo tog pacijenta sa mogućnošću potrebne dalje dijagnostike. Ovaj moduo u potpunosti zamenjuje štampanje snimka, šta više čini ga izlišnim jer dijagnostiku i planiranje diže na viši nivo. Na kraju možemo zaključiti da ovaj aparat nije samo još jedan u nizu dijagnostičkih RTG aparata već i snažna alatka koja omogućuje, osim napredne dijagnostike, i najnaprednije trenutno implant planiranje, hirurško planiranje kao i štampanje izveštaja čineći ga trenutno najsveobuhvatnijim „all-in-one” uredjajem ove vrste.


REZONANTNA FREKVENCIJA PIEZO ULTRAZVUČNIH APARATA - Dušan Nešić,dipl.inž

ULOGA I ZNAČAJ KAVITRONSKIH NASTAVAKA U TERAPIJI UKLANJANJA SUPRA I SUBGINGIVALNOG KAMENCA - Dušan Nešić,dipl.inž

Sirona Galileos Ortopan 3D - Milan Vilimonović

Hi Tech Dental Office

Kako reagujete na zabrinutost pacijenata

Da li ste spremni za digitalnu radioviziografiju?

Pretražite bazu korisnih linkova...

Kompjuterski vođena implantologija

IS Ordinacija - Softer za vođenje stomatoloških ordinacija i klinika

Primena laserskih tehnologija u stomatologiji

Stomatolozi o virusu A ( H1N1 ) - The Wealthy Dentist San Francisko

Održite rast vaše stomatološke prakse dobrim odnosima s pacijentima Dr. Beverly Lane – studija slučaja

Izgradite odnos sa svojim pacijentom – ko ima za to vremena? Sally McKenzie, CEO

Trebate li motivisati svoj tim? Studija slučaja – dr. Brian Glade

Skip Navigation Links
Copyright Medical Software Team IT Solutions and Services © 2017