Skip Navigation Links
Uvod
Novosti
Prodaja
Prodavnica
Stručni članci
Članci
SoftverExpand Softver
UslugeExpand Usluge
Oprema
Materijali
Ordinacije
Stomatolog
Zanimljivosti
Forum
Kontakt
Linkovi
O nama

ULOGA I ZNAČAJ KAVITRONSKIH NASTAVAKA U TERAPIJI UKLANJANJA SUPRA I SUBGINGIVALNOG KAMENCA - Dušan Nešić,dipl.inž 

ULOGA I ZNAČAJ KAVITRONSKIH NASTAVAKA
U TERAPIJI UKLANJANJA SUPRA I SUBGINGIVALNOG KAMENCA
- Dušan Nešić, dipl.inž -
 
Kratak sadržaj
 
Prevencija nastanka i razvoja patološkog procesa u paradocijumu je složen ali i jednostavan i značajan postupak u očuvanju zdravlja paradoncijuma. Kompleksnom terapijom obolelog paradoncijuma uspostavlja se zdravlje obolelih parodontalnih tkiva na postojećem nivou razaranja parodontalnih tkiva i/ili uz delimičnu regeneraciju parodoncijuma.
U oba slučaja apsolutna kontrola dentalnog biofilma je osnov za očuvanje odnosno postizanje zdravlja obolelih parodontalnih tkiva.Mehaničko uklanjanje supra i subgingivalnog biofilma kao i svih drugih faktora koji utiču na njegovo formiranje,akumulaciju, a pri tom onemogućavaju njegovo uklanjanje (supragingivalni zubni kamenac, jetrogeni faktori i dr.)održavanjem oralne higijene, je od presudnog značaja za očuvanje zdravlja parodoncijuma (prevenciju parodontopatije), odnosno ishod kompleksne terapije parodontopatije, posebno u dužem vremenskom periodu.
U okviru preventivnih terapijskih zahvata a posebno u okviru kauzalne faze terapije parodontopatije, nakon identifikacije biofilma,motivacije i obuke pacijenta u sprovodjenju adekvatne oralne higijene, uklanjanje supragingivalnog biofilma i zubnog kamenca (prevencija) odnosno i subgingivalnih čvrstih naslaga (konkremenata) i nekrotičnog cementa (terapija parodontopatije) je neophodan postupak uz sve druge koji slede.
Savremeni uredjaji kao što su zvučni i ultrazvučni aparati za uklanjanje supra i subgingivalnog zubnog kamenca (Cavitron,Scaler i dr.)su izuzetno korisni jer ubrzavaju i olakšavaju postupak čineći ga u tom trenutku i prihvatljivijim za pacijenta.Vibracije koje aparat proizvodi i koje se prenose na radni nastavak, omogućuju efikasno uklanjanje kako mekih tako i čvstih zubnih naslaga.
Posle uklanjanja ovih naslaga ultrazvučnim instrumentima, uvek je neophodno sve obradjene površine nanovo obraditi odgovarajućim i to oštrim ručnim instrumentima (skeleri i odgovarajuće kirete). Ovo je od posebnog značaja, jer posle obrade površina zuba ultrazvučnim instrumentom na površini zuba ostaju neravne površine a na korenu (parodontopatija-tvrdi zid parodontalnog džepa) ostaci konkremenata,nekrotičnog cementa kao i neravnine, koje je neophodno izglačati. To je moguće postići samo ručnim instrumentima.
U daljem tekstu biće reči o tehnici i načinu rada,bezbednosti,efikasnosti i opasnosti pri radu sa zvučnim i ultrazvučnim instrumentima za uklanjanje čvstih naslaga.
Poseban osvrt obuhvatiće ulogu i značaj nastavaka kao radnog elementa uredjaja.
 
 
 


REZONANTNA FREKVENCIJA PIEZO ULTRAZVUČNIH APARATA - Dušan Nešić,dipl.inž

ULOGA I ZNAČAJ KAVITRONSKIH NASTAVAKA U TERAPIJI UKLANJANJA SUPRA I SUBGINGIVALNOG KAMENCA - Dušan Nešić,dipl.inž

Sirona Galileos Ortopan 3D - Milan Vilimonović

Hi Tech Dental Office

Kako reagujete na zabrinutost pacijenata

Da li ste spremni za digitalnu radioviziografiju?

Pretražite bazu korisnih linkova...

Kompjuterski vođena implantologija

IS Ordinacija - Softer za vođenje stomatoloških ordinacija i klinika

Primena laserskih tehnologija u stomatologiji

Stomatolozi o virusu A ( H1N1 ) - The Wealthy Dentist San Francisko

Održite rast vaše stomatološke prakse dobrim odnosima s pacijentima Dr. Beverly Lane – studija slučaja

Izgradite odnos sa svojim pacijentom – ko ima za to vremena? Sally McKenzie, CEO

Trebate li motivisati svoj tim? Studija slučaja – dr. Brian Glade

Skip Navigation Links
Copyright Medical Software Team IT Solutions and Services © 2017