Skip Navigation Links
Uvod
Novosti
Prodaja
Prodavnica
Stručni članci
Članci
SoftverExpand Softver
UslugeExpand Usluge
Oprema
Materijali
Ordinacije
Stomatolog
Zanimljivosti
Forum
Kontakt
Linkovi
O nama

Uzroci nastanka, klinička slika i lečenje rascepa usne duplje - Doc dr Dragan Krasić 

Rascep usne nastaje usled nesrastanja maksilarnog nastavka sa medijalnim nosnim nastavkom, pa je rascep postavljen između filtruma i ostalog dela usne. Praktično uvek postoji i izvijenost nosne pregrade.

Uzrok nastanka

Ova anomalija nastaje kao posledica multifaktorijalnog uticaja, od kojih su značajne genetske promene, virusna infekcija,toksini i hipoksija u prenatalnom periodu. Postoji porodična sklonost javljanja sa nepravilnim dominantnim nasleđivanjem. radijacije,

Klinička slika

Stalna prateća deformacija kod bolesnika sa rascepom usana je poremećaj mekih tkiva i hrskavica nosnih krila i kupole nosa kao i poremećaj u rastu koštanih struktura srednjeg dela lica. Malformacija se utvrđuje odmah po rođenju. Vidi se defekt tkiva, hrana izlazi kroz nos i moguća je aspiracija u donje disajne puteve. Usled ovog poremećaja nastaju infekcije disajnih puteva, teškoće ventilacije srednjeg uva, nepravilan govor, nepravilna artikulacija, poremećen položaj zuba i loša okluzija, kao i devijacija nosne pregrade. Stalna prateća deformacija kod bolesnika sa rascepom usana je poremećaj mekih tkiva i hrskavica nosnih krila i kupole nosa kao i poremećaj u rastu koštanih struktura srednjeg dela lica.

Lečenje

Hirurško lečenje ovih rascepa se ne smatra hitnim. Obično je potrebno nekoliko operacija do postizanja krajnjih zadovoljavajućih rezultata. Smatra se da je optimalno vreme za zatvaranje rascepa usne od 3. do 6. meseca života odojčadi. U retkim slučajevima obostranih rascepa usne i nepca gde postoje izražene deformacije alveolarnog luka može se ukazati potreba za prethodnim ortodontskim tretmanom. Preoperativna priprema obuhvata pedijatrijski pregled, laboratorijske analize i kontrolu brisa iz nosa i usta, operacije se izvode u opštoj endotrahealnoj anesteziji i traju jedan do dva sata.Kod zatvaranja usne najpre se osveže ivice rascepa a potom mobiliše raspoloživo tkivo sa strane. Prvo se rekonstruiše pod nozdrve, a potom oblikuje usna. Obostrani rascepi usne zbog većeg nedostatka tkiva mogu predstavljati operativno tehničke probleme. Tada se najpre zatvara jedna strana, a kroz tri meseca druga. U većini slučajeva zatvaranjem rascepa gornje usne modelira se i rascepljeni alveolarni luk, tako da se postigne zadovoljavajući oblik gornje vilice. Majke najčešće pokazuju strah pri ishrani dece sa ovakvim malformacijama, zbog mnogobrojnih teškoća koje se ispoljavaju u vraćanju hrane kroz nos,usisavanju više vazduha, zagrcnjavanju, kašljanju, povraćanju, otežanom gutanju, aspiraciji hrane u pluća i cijanozi. Hranjenje ove dece zahteva više pažnje, umešnosti, strpljenja i vremena pri svakom obroku. Ishrana se sprovodi dojenjem pomoću flašice i cucle, kašičice i sonde, ili kombinovanim načinima, da bi se izazvala funkcija sisanja i gutanja, odnosno aktivnost jezika i faringealne muskulature neophodne za razvoj govora. Zbog anomalija koje su vidljive na licu, često se javlja osećaj manje vrednosti, izolacije i straha koji mogu imati posledice na učenje i na školski neuspeh. Blagovremena intervencija obezbeđuje detetov psihički mir, kao i odsustvo panike i nesigurnosti roditelja.


REZONANTNA FREKVENCIJA PIEZO ULTRAZVUČNIH APARATA - Dušan Nešić,dipl.inž

ULOGA I ZNAČAJ KAVITRONSKIH NASTAVAKA U TERAPIJI UKLANJANJA SUPRA I SUBGINGIVALNOG KAMENCA - Dušan Nešić,dipl.inž

Sirona Galileos Ortopan 3D - Milan Vilimonović

Hi Tech Dental Office

Kako reagujete na zabrinutost pacijenata

Da li ste spremni za digitalnu radioviziografiju?

Pretražite bazu korisnih linkova...

Kompjuterski vođena implantologija

IS Ordinacija - Softer za vođenje stomatoloških ordinacija i klinika

Primena laserskih tehnologija u stomatologiji

Stomatolozi o virusu A ( H1N1 ) - The Wealthy Dentist San Francisko

Održite rast vaše stomatološke prakse dobrim odnosima s pacijentima Dr. Beverly Lane – studija slučaja

Izgradite odnos sa svojim pacijentom – ko ima za to vremena? Sally McKenzie, CEO

Trebate li motivisati svoj tim? Studija slučaja – dr. Brian Glade

Skip Navigation Links
Copyright Medical Software Team IT Solutions and Services © 2017