Skip Navigation Links
Uvod
Novosti
Prodaja
Prodavnica
Stručni članci
Članci
SoftverExpand Softver
UslugeExpand Usluge
Oprema
Materijali
Ordinacije
Stomatolog
Zanimljivosti
Forum
Kontakt
Linkovi
O nama

IS Ordinacija - Softer za vođenje stomatoloških ordinacija i klinika 

Informacioni sistem Ordinacija  je izrađena tako da sa svojim funkcijama podržava specifične potrebe rada stomatoloških ordinacija i klinika,uključujući posebno formiran elektronski karton pacijenta koji je neophodan za vrhunski tretman pacijenata u stomatologiji. Ordinacija  je korisnički orjentisan softver jednostavan za rad i konfigurisanje koji u potpunosti koristi sve karakteristike modernih Windows operativnih sistema. Softver je izrađen tako da u najvećoj mogućoj meri prati prirodan tok rada u ordinaciji. Svi  podaci o pacijentu koji je trenutno kod lekara pregledno su prikazani na ekranu računara,a sve radnje dostupne su s jednim ili dva klika mišem.  Softver omogućava fleksibilnu raspodelu posla između lekara i asistenata zavisno od dinamike pojedinog tima. To Vam pruža mogućnost da se kompletno posvetite stručnom radu,a ne zamornim administrativnim poslovima.


Elektronski karton pacijenta sa svojim grafičkim interfejsom pruža neograničene mogućnosti podešavanja i prilagođavanja potrebama i željama korisnika. Prilikom tretmana pacijenta,lekar ima uvid u sve bitne podatke o njemu ,uključujući matične podatke,anamnezu(dijagnozu po mkb10,laboratorijske nalaze,testove..),dokumentaciju( specijalistički izveštaj,plan terapije,nalozi za protetski rad..)  i kompletan grafički i tabelaran prikaz statusa zuba i izvršenih sanacija.  Sastavni delovi elektronskog kartona pacijenta su i pardontološki i endodontski elektronski kartoni. Softver ima mogućnost da automatski čita i popunjava matične podatke sa novih ličnih karata sa čipom, takođe ukoliko je pacijent već registrovan, stavljanjem lične karte u čitač, automatski se otvara elektronski karton pacijenta.

   
     
Osim toga softver je tehnološki osposobljen za čuvanje i  direktan prikaz multimedijalnih sadržaja ( RTG slika,digitalnih fotografija, intraoralnih slika,video zapisa, skeniranih dokumenata…),kao i direktna integracija sa specijalističkim softverima za obradu slike ( Schickov Cdr Dicom,Planmecin Dimaxis, Sironin Sidexis, Kodakov Trophy,Visiodentov Rsv,Anthosov Imagin , Soredexova Digora,Gendexov Wixwin, itd..)

Koncept Virtuelne čekaonice kroz sistem Planera daje dinamičnost i fleksibilnost u radu lekara i asistenata.  Planeri  Vam nude visok stepen mogućnosti podešavanja , prikazuje Vam  zakazane  termine u vremenskom i datumskom opsegu za koji ste podesili planere i za doktore na čijem planeru se nalazite. Ovaj način zakazivanja ordinaciji omogućava da za  svoje pacijente zakazuje kontrolne preglede na tri ili šest meseci. Softver Vam pruža mogućnost direktne komunikacije sa pacijentima na nekoliko načina – e mail porukama, sms porukama kao i slanjem pisanih obaveštenja sa kovertama pacijentima,takođe lekari i timovi iz različitih ordinacija mogu ostvariti vrhunsku komunikaciju u interesu boljeg tretmana  pacijenta i lakše razmene iskustva i mišljenja. Svi  elektronski vidovi komunikacije (SMS, E-mail) su podržani u automatskoj formi (podsećanja), masovnog slanja (cirkularni) kao i pojedinačnog slanja.


 
Softver pruža podršku za kompletno finansijsko poslovanje ordinacije, kroz nekoliko standardnih šema (načina) vođenja finansija (praćenje naplate po uslugama i pacijentima, dužnici, računi, uplate, isplate, tekući račun ordinacije, blagajna, finansije dobavljača, zarade zaposlenih, troškovi i rashodi ordinacije ).  Na Vama je da odlučite koji Vam način najviše odgovara kao i koje funkcionalnalnosti će te koristiti.

Materijalno poslovanje ordinacije obezbeđuje nam potpunu evidenciju prometa stomatološkog materijala kao i formiranje lagera sa  pojedinačnim karticama za svaki materijal. Kartica nam pruža kompletnu informaciju o stanju i poreklu materijala( ulazu i izlazu, dobavljaču).Svaka intervencija ima definisani normativ (količina materijala koja se koristi ) koji se pri svakom unosu intervencije knjiži kao izlaz iz ordinacije,što daje mogućnost  egzaktnog  preseka utroška materija u analitičkoj formi po svakoj izvršenoj uslugi.

Omogućili smo evidentiranje osnovinih sredstava kroz karticu koja obezbeđuje sve generalije osnovnih sredstava pojedinačno, kao i korisničke informacije sa preciznim opisom upotrebe, termina servisa, specifikacijskim detaljima itd.
Softver koristi preko 200 stomatoloških ordinacija u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj.

 


REZONANTNA FREKVENCIJA PIEZO ULTRAZVUČNIH APARATA - Dušan Nešić,dipl.inž

ULOGA I ZNAČAJ KAVITRONSKIH NASTAVAKA U TERAPIJI UKLANJANJA SUPRA I SUBGINGIVALNOG KAMENCA - Dušan Nešić,dipl.inž

Sirona Galileos Ortopan 3D - Milan Vilimonović

Hi Tech Dental Office

Kako reagujete na zabrinutost pacijenata

Da li ste spremni za digitalnu radioviziografiju?

Pretražite bazu korisnih linkova...

Kompjuterski vođena implantologija

IS Ordinacija - Softer za vođenje stomatoloških ordinacija i klinika

Primena laserskih tehnologija u stomatologiji

Stomatolozi o virusu A ( H1N1 ) - The Wealthy Dentist San Francisko

Održite rast vaše stomatološke prakse dobrim odnosima s pacijentima Dr. Beverly Lane – studija slučaja

Izgradite odnos sa svojim pacijentom – ko ima za to vremena? Sally McKenzie, CEO

Trebate li motivisati svoj tim? Studija slučaja – dr. Brian Glade

Skip Navigation Links
Copyright Medical Software Team IT Solutions and Services © 2017