Skip Navigation Links
Uvod
Novosti
Prodaja
Prodavnica
Stručni članci
Članci
SoftverExpand Softver
UslugeExpand Usluge
Oprema
Materijali
Ordinacije
Stomatolog
Zanimljivosti
Forum
Kontakt
Linkovi
O nama

Karijes mlečnih zuba i cirkularni karijes 

Karijes je infektivno i lako prenosivo oboljenje izazvano specifičnom bakterijskom infekcijom. Nastaje kao posledica poremećaja ravnoteže između dijetetsko-bakterijskih faktora i faktora sredine (zub, pljuvačka). On se javlja rano, često ubrzo posle nicanja, kao posledica loših navika i neadekvatne ishrane. Pojavu karijesa u tom periodu potenciraju i određene teškoće u održavanju oralne higijene, kao i neobaveštenost roditelja o značaju mlečnih zuba i mogućnostima za očuvanje njihovog zdravlja. Karijes često zahvata veći broj mlečnih zuba i brzo se širi. Gleđ mlečnih zuba retko prelazi debljinu od 1 mm, što doprinosi bržem širenju i češćoj pojavi komplikacija karijesa u poređenju sa stalnim zubima. Već u četvrtoj godini 30-40% pregledane dece ima pulpitise, gangrene i parodontitise. Prema podacima, u našoj zemlji, svako treće dete uzrasta od tri godine ima jedan ili više karijesa a u šestoj godini oko 70% dece ima obolele mlečne zube, prosečno po šest karijesa.

Cirkularni karijes

Specifičan oblik karijesa mlečnih zuba je cirkularni karijes. Od uobičajenih formi karijesa mlečnih i stalnih zuba razlikuje se po vremenu javljanja, lokalizaciji, toku, terapiji, ishodu i posledicama.U našoj zemlji cirkularni karijes je prisutan kod 8% dece predškolskog uzrasta. Karakteristična lokalizacija cirkularnog karijesa je u vratu zuba. Ova pojava se objašnjava razlikama u kvalitetu mineralizacije mlečnih zuba pre i posle rođenja. Vratni deo mlečnih zuba se mineralizuje posle rođenja, kada su mogući brojni negativni uticaji na proces mineralizacije. Pljuvačka ima važnu ulogu u demineralizaciji i remineralizaciji površine gleđi. Primarna lokalizacija cirkularnog karijesa na gornjim prednjim zubima se objašnjava malom količinom pljuvačke u tom predelu i ukupno smanjenom količinom pljuvačke za vreme sna, a odojče najveći deo dana provede spavajući. Ishrana odojčeta i malog deteta ima odlučujuću ulogu u pojavi cirkularnog karijesa. Karakteristike ishrane u ovom periodu su tečna, zaslađena i kašasta hrana, česti dnevni i noćni obroci. U ovom periodu se formiraju loše navike u ishrani deteta koje mogu biti od izuzetnog značaja za pojavu karijesa. Posebno loša navika je da se dete uspavljuje i hrani u snu bočicom sa cuclom, otuda naziv karijes bočice. Naročito je loša navika da dete spava sa cuclom u ustima ili da dugotrajno drži u ustima flašicu sa cuclom tokom dana. Cirkularni karijes se može javiti i kod dece koja su prirodno hranjena i nisu koristila flašicu sa cuclom ukoliko su stvorene loše navike (dugotrajni i česti obroci, produženo dojenje preko godinu dana, zadržavanje hrane u ustima, česta i nekontrolisana upotreba slatkiša između obroka).

Stadijumi cirkularnog karijesa

Cirkularni karijes se karakteriše ranom pojavom. Početak daje karakterističnu kliničku sliku. Na gornjim prednjim zubima se pojavljuju naslage različito prebojene (zelenkestomrke) ispod kojih se uočava kredasta boja demineralizovanog dela gleđi. Vrlo brzo u toj zoni dolazi do pojave sitnih šupljina koje se zatim šire kružno, zahvatajući celim obimom krunicu zuba zbog čega je ovaj oblik karijesa i dobio naziv „cirkularni karijes“. Kako se brzo širi, kod razvijenih formi cirkularnog karijesa prosečno je obolelo oko 15 mlečnih zuba, najčešće sa izraženim komplikacijama (pulpitisi, gangrene, apscesi, fistule). Posledice cirkularnog karijesa su vušestruke: poremećaj ishrane, govora, razvitka lica i vilica, nicanja stalnih zuba, neprijatna iskustva i strah od stomatoloških intervencija.

Terapija karijesa mlečnih zuba

Ne razlikuje se mnogo od terapije karijesa stalnih zuba. Bitno je da bude brza, efikasna i bezbolna. Deca će lakše da podnesu lečenje karijesa ako se obavlja u ranoj fazi, nego kada je do bola već došlo. Takođe, poželjno je da se lečenje ne obavlja u prvoj poseti ako nije neophodno, već detetu treba omogućiti da se upozna sa stomatologom, ambijentom, da sedne u stolicu, vidi instrumente i sve to kroz razgovor prilagođen uzrastu i psihološkom tipu deteta. Kada do lečenja dođe, dete svakako može dobiti anesteziju da bi postupak protekao bezbolno. Roditelji treba da sarađuju sa stomatologom radi dobrobiti svog deteta, čak i kada stomatolog predloži da se roditelj udalji iz ordinacije, jer određeni psihološki tipovi dece to zahtevaju.

Terapija cirkularnog karijesa

Osnovni cilj terapije je da se uspori akutni tok oboljenja, spreči nastanak komplikacija, prerana ekstrakcija mlečnih zuba i moguće posledice. Terapija cirkularnog karijesa zavisi od momenta javljanja lekaru, progresije karijesnih lezija, psihološkog tipa deteta, zdravstvenog stanja, spremnosti roditelja na saradnju. Uspeh lečenja je bolji ukoliko se pacijent javi u početnoj fazi oboljenja.
Otkrivanje i uklanjanje uzroka je najteži deo terapije, jer je roditelje teško ubediti u neophodnost izmene režima ishrane i uklanjanje loših navika. Higijensko-dijetetskim merama se uklanja uzrok i menjaju uslovi u usnoj duplji deteta sa ciljem da se uspori akutni tok. Osnovno je izmeniti loše navike u ishrani kao što su upotreba flašice i cucle noću, dugotrajni obroci i podoji, korišćenje šećera i slatkiša između obroka. Od posebnog značaja je redovno i pravilno održavanje higijene. Kod dece sa cirkularnim karijesom obavezna je i redovna primena fluorida, koja ima za cilj da uspori akutni tok karijesa, ublaži progresiju postojećih i pojavu novih karijesnih lezija. Primena fluorida u obliku tabletica u manjoj meri utiče na kliničku sliku i tok oboljenja, ali je od izuzetnog značaja za zube koji još nisu iznikli, kao i za stalne zube u razvitku. Lokalna primena koncentrovanih fluorida, koja se obavlja u stomatološkoj ordinaciji mnogo pomaže u lečenju početnih formi cirkularnog karijesa. U slučaju da dete dođe sa bolom ili otokom, pomoć se pruža odmah, a dalja sanacija karijesa se preduzima tek pošto se izmene loše navike i uspostavi dobra oralna higijena.
Popravke zuba, odnosno uklanjanje karijesa i stavljanje plombica se ne razlikuje mnogo od postupka kod stalnih zuba. Kod dece sa cirkularnim karijesom pulpitični i gangrenozni mlečni zubi se najčešće vade. Izuzetno, ako je dete spremno na saradnju pristupa se lečenju. U slučaju kada je izvađeno više ili čak svi mlečni zubi, potrebno je izraditi parcijalne ili totalne proteze, koje pored poboljšanja funkcije žvakanja, imaju ulogu čuvara mesta za stalne zube.


Od prvih zubića do škole...

Hrana za Vaš lepši osmeh...

Kad kroz zube prostruji bol - zubobolja

Skip Navigation Links
Copyright Medical Software Team IT Solutions and Services © 2017