Skip Navigation Links
Uvod
Novosti
Prodaja
Prodavnica
Stručni članci
Članci
SoftverExpand Softver
UslugeExpand Usluge
Oprema
Materijali
Ordinacije
Stomatolog
Zanimljivosti
Forum
Kontakt
Linkovi
O nama

OrtodoncijaIspravljanjem nepravilnog položaja zuba


To je stomatološka grana, koja se bavi ispravljanjem nepravilnog položaja zuba, kao i odnosa između vilica, tokom rasta i razvoja pa i kasnije. Neke ortodontske nepravilnosti su nasledne, a neke se stiču. Najčešće ortodontske nepravilnosti su:
obrnuti zagrižaj, progenija (isturena donja vilica), razne teskobe, otvoreni i ukršteni zagrižaj.

Pravovremeno uočavanje ortodontske nepravilnosti


Bitno je pravovremeno uočavanje ortodontske nepravilnosti. Nakon RTG pregleda i utvrđivanja anomalije, može se pristupiti ortodontskom lečenju. Ono se temelji na saznanju da se kost može preoblikovati. Grana medicine znana kao biomehanika, bavi se između ostalog izučavanjem uticaja sila na kost u različitim stadijumima njenog razvoja. Zahvaljujući tome, možemo u toku rasta i razvoja preventivno, a i kasnije bez obzira na životnu dob, delovati ili ispraviti i pravilno usmeriti položaj zuba i razvoj vilica.


Ortodontska pomagala


Ortodontskim aparatima, MOBILNIM ili FIKSNIM danas se postižu zavidni rezultati. Izbor i vrsta aparata (MOBILAN ili FIKSAN), zavisi od dijagnoze, životne dobi u kojoj se želi sprovesti terapija i materijalne mogućnosti pacijenta. Mobilni aparati se danas izrađuju po meri mladih te ih imamo u žutoj, crvenoj, plavoj boji, kao i prozirne, šarene pa čak i sa zvezdicama. Nošenje ovakvih aparata pričinjava zadovoljstvo deci i motiviše ih da se pridržavaju propisane terapije čime je ona uspešnija i kraća. U svakom slučaju ranom prevencijom i terapijom pripomoći ćemo bržem i uspešnijem ispravljanju nepravilnosti zuba i vilica.


Nastanak ortodontskih nepravilnosti


Na nastanak ortodontskih nepravilnosti, utiču i loše navike deteta. Jedna od najčešćih loših navika je sisanje palca, prsta, potom disanje na usta, sisanje predmeta, pritiskivanje jezika na zube, držanje olovke u ustima za vreme učenja, podbočena ruka na obrazu, podmetanje šake pod obraz pri spavanju, način spavanja itd. MAME, ZA LEP I PRAVILAN OSMEH DETETA BRINIMO OD ROĐENJA UKLONIMO ŠTETNE I NEPODESNE NAVIKE I UPOTREBIMO PREVENTIVNE MERE


<< Nazad
Skip Navigation Links
Copyright Medical Software Team IT Solutions and Services © 2017