Skip Navigation Links
Uvod
Novosti
Prodaja
Prodavnica
Stručni članci
Članci
SoftverExpand Softver
UslugeExpand Usluge
Oprema
Materijali
Ordinacije
Stomatolog
Zanimljivosti
Forum
Kontakt
Linkovi
O nama

 
STOMATOLOZI - STRUČNI, NAUČNI RADOVI
Podizanje poda sinusa -Sinus Lift - Dr.sci.dr.Zoran Lazić
Higijena, prevencija, postupci i metodi u stomatologiji - Dr Dejan Lisjak
Oromaksilarne fistule - Doc Dr Dragan Krasić
Uzroci nastanka, klinička slika i lečenje rascepa usne duplje - Doc dr Dragan Krasić
Rascepi usana i nepca - Doc dr Dragan Krasić
Premaligne ranice usne duplje - Doc dr Dragan Krasić
Kavo Everest Cad Cam sistem i nadoknade izgubljenih zuba - Dr.sci. Siniša Telarov
The management of periapical lesions in endodontically treated teeth - Dr Marcus T. Yan, Private Endodontic Practice, Sydney, New South Wales, Australia
Nedostatak jednog zuba - jednostavna ili komplikovana indikacija - Dr.sci.dr Zoran Lazić
Vođena koštana regeneracija u oralnoj implantologiji - Dr.sci.dr Zoran Lazić
Zamenici kosti u dentalnoj implantologiji i vođena tkivna regeneracija - Dr.sci.dr Zoran Lazić
Oseointegracija : istina i dileme - Dr.sci.dr Zoran Lazić
Razvoj implantološke misli i struke na ovim prostorima od smelih početaka do danas - Dr.sci.dr Zoran Lazić
Razvoj implantološke misli i struke na ovim prostorima od smelih početaka do danas - Dr.sci.dr Zoran Lazić
Komplikacije u implantologiji i kriterijum za uspeh implantata - Dr.sci.dr zoran Lazić

Skip Navigation Links
Copyright Medical Software Team IT Solutions and Services © 2017