Skip Navigation Links
Uvod
Novosti
Prodaja
Prodavnica
Stručni članci
Članci
SoftverExpand Softver
UslugeExpand Usluge
Oprema
Materijali
Ordinacije
Stomatolog
Zanimljivosti
Forum
Kontakt
Linkovi
O nama

IS Ordinacija

 

Informacioni sistem za kompletno vođenje zubnih ordinacija i klinika

Korisnički orijentisan softver, jednostavan za rad i konfigurisanje, koji u potpunosti koristi sve karakteristike modernih Windows operativnih sistema i zahteva minimalno poznavanje rada na računaru. U potpunosti zadovoljava specifične potrebe rada savremene stomatološke ordinacije. U najvećoj mogućoj meri prati prirodan tok rada ordinacije i pruža mogućnost da se u potpunosti posvetite stručnom radu, a do sada, zamorne administrativne poslove obavite lako i  efikasno.

Sadrži sveobuhvatan grafički karton pacijenta koji je neophodan za vrhunski tretman u stomatologiji. Svi podaci o pacijentu pregledno su prikazani (tabelarno i grafički) na jednom ekranu a sve relevantne informacije dobijate na jedan ili najviše dva klika.Tehnološki je osposobljen za čuvanje i prikaz multimedijalnih sadržaja - rtg snimaka, digitalnih fotografija, video zapisa načinjenih intraoralnom kamerom i skeniranih dokumentata kao i za direktnu integraciju sa drugim specijalističkim programima. U potpunosti je integrisan sa Schick-om.

Poseduje planere koji prikazuju zakazane termine u vremenskim i datumskim intervalima za koje su podešeni, bez obzira na broj radnih mesta i broj zaposlenih tako da omogućuje dinamičnost i fleksibilnost u radu lekara i asistenta.Sam sistem komunicira sa pacijentima na nekoliko načina: e- mail porukama, sms porukama ili slanjem pisanih kovertiranih obaveštenja.

Pokriveno je kompletno finansijsko poslovanje jedne ordinacije:

 • Praćene naplate po uslugama
 • Praćene naplate po pacijentima
 • Izdavanje računa
 • Evidencija uplata
 • Evidencija isplata
 • Tekući račun ordinacije
 • Blagajna
 • Finansije dobavljača
 • Zarade zaposlenih
 • Troškovi i rashodi ordinacije
 • Dugovi

Materijalno poslovanje ordinacije obazbeđuju funkcije za kompletnu evidenciju prometa stomatološkog materijala i formiranje lager liste. Takođe, svaki materijal ima svoju skladišnu karticu na kojoj imate jasan uvid u količinsko i finansijsko stanje toga materijala(ulaz, izlaz, dobavljač). Imate mogućnost praćenja egzagktnog utroška materijala po svakoj pruženoj usluzi.

Poseduje naročito projektovan sistem obezbeđenja, sigurnosti i zaštite podataka. Podaci mogu biti apsolutno ili samo delimično dostupni nekom korisniku zavisno od potreba i želja vlasnika ordinacije.

Naš informacioni sistem "Ordinacija" koristi preko 200 stomatoloških ordinacija u Srbiji i regionu.
Downloads PDF katalozi

 Katalog Ordinacija
 Brosura Ordinacija

 Flash katalog

 Katalog Ordinacija


Pogledajte Katalog Ordinacija


Reference


 Stomatološke ordinacije

Adent,Prof.dr Aleksandar Todorović

Aestetic Dental Solutions, dr Aleksandar Predojević

Vukadinović, Prof.dr Miroslav Vukadinović

Prim. dr Đura Lisjak, dr Dejan Lisjak

Cvijićeva 38, dr Igor Ristić

Dunjić, dr Vladan Dunjić

Dedent, dr Dejan Radonjić

Dentics, dr Draško Ilić

Konstantinović, Prof. dr Vitomir Konstantinović

Oluški, dr Miroslav Oluški

Vukotić, dr Mladen Vukotić

Ars Medica, dr Milija Šuković

Skip Navigation Links
Copyright Medical Software Team IT Solutions and Services © 2017