Informacioni sistem Ordinacija - Cenovnik

Informacioni sistem Ordinacija nudimo u nekoliko varijanti - paketa u skladu sa obimom poslovanja Vaše prakse

S PAKET Namenjen je stomatološkim ordinacijama sa jednim računarom. Sadrži sve funkcionalnosti sistema, osim mogućnosti mrežnog rada. Korisniku se dodeljuje jedna licenca. Obuka traje 2 sata. Cena:300 EUR

M PAKET Paket obuhvata tri licence za ordinaciju , mrežni rad između licenciranih računara, integracija sa specijalizovanim softverima. Cena:550 EUR

PRO PAKET Namenjen je vođenju stomatoloških ordinacija i klinika. Paket obuhvata neograničen broj licenci za ordinaciju i kuću. Mrežni rad između licenciranih računara. Integracija sa specijalizovanim softverima. Prilagođavanje funkcionalnosti specifičnim potrebama klinike. Izrada novih funkcionalnosti shodno specifičnim potrebama stomatološke klinike. Cena:800 EUR

ON LINE PAKET Namenjen je vođenju stomatoloških klinika i ordinacija. Paket obuhvata neograničen broj licenci za kliniku, kuću i mobilne uređaje. Mrežni rad između licenciranih računara. Integracija sa specijalizovanim softverima. Prilagođavanje funkcionalnosti specifičnim potrebama klinike. Izrada novih funkcionalnosti shodno specifičnim potrebama klinike. Internet baza podataka. Zakazivanje preko mobilnih uređaja. Cena:1200 EUR

CENE ODRŽAVANJA

  • Cena standardnog angažovanja (instalacija, obuka, podešavanja, ...) kod korisnika je 25 evra po satu.
  • Konsultantske usluge, hitne intervencije ili intervencije van radnog vremena naplaćuju se 50% skuplje.
  • Ako je intervencija kraća od jednog sata, naplaćuje se ceo sat.
  • Izmene programa se posebno dogovaraju, a cene su od 25-50eu po satu, u zavisnosti od složenosti zahtevane dorade.
  • Integracija sa novim specijalizovanim softwerima radi se takođe po ponudi. Cena sata iznosi 50eu.
  • Migracija podataka, 25-50 eu po satu
  • Integracija sa novim medicinskim uređajima radi se po posebnom dogovor, cena sata 50eu
  • Angažovanje se fakturiše jednom mesečno po broju utrošenih sati, a na iznos se dodaje 10 evra za korišćenje podrške.

* Sve navedene cene su bez PDV-a.


Stomatološka ordinacija
"Adent"
Cara Nikolaja 33, Beograd
011/2439 416

Stomatološka ordinacija
"Aesthetic dental solution"
Višnjićeva 14, Beograd
011/2631 959

Stomatološka ordinacija
"Vukadinović"
Pazinska 26, Beograd
011/3097 030

Stomatološka ordinacija
"A1 dental studio", Beograd
Internacionalnih brigada 22, lokal 20
011/2452 192

Stomatološka poliklinika
"Quick smile"
Zmaja od Bosne 7, Sarajevo
+387 33 212 089

Specijalistička ordinacija
"Beograd-Centar"
Kraljice Natalije 35, Beograd
011/3610 651

Stomatološka ordinacija
"Cvijićeva 38"
Cvijićeva 38, Beograd
011/2766 992

MS-Team Software Solutions © Sva prava zadržana

Skip Navigation Links