Informacioni sistem Klinika

Informacioni sistem za kompletno poslovno, finansijsko i materijalno vođenje specijalističkih lekarskih ordinacija, poliklinika i klinika sa stacionarnim lečenjem

Šta Vam nudi IS Klinika? Vama kao neposrednom korisniku tj. lekaru koji radi svoj posao sa pacijentom nudi efikasan i dobro strukturiran elektronski zdravstveni karton pacijenta. Na jednom mestu( jednom dialogu) imate prikazanu celokupnu zdravstvenu dokumentaciju pacijenta oragnizovanu u tematske kartice (pregledi, istorije, tretmani..) sa tabelama koje prikazuju sve već urađeno. Lakim i jednosavnim konceptom dugmadi: "Novi" popunićete novi obrazac i "Prikaži" , popregledaćete već postojeći. Svi obrasci sa kojima se susrećete u svojoj svakodnevnoj kliničkoj praksi postoje u elektronskoj formi.
Vama kao valasniku klinike ovaj informacioni sistem nudi sledeće:Efikasno zakazivanje pacijenata koji u obzir uzima broj lekara, njihovo radno vreme, mesto rada (ordinaciju, sobu, salu..) kao i interval zakazivanja. Laku pretragu pacijentata, evidentiranje i naplatu pruženih usluga i izdavanje računa. Praćenje lagera materijala . U svakom momentu imate uvid u stanje materijala sa vidljivim opomenama na materijalima čije su zalihe pale ispod minimalnih predviđenih. Evidencija osnovnih sredstava (opreme ), Finansijski izveštaji. Zahtevani zdravstveni izveštaji : izveštaj o obavljenim uslugama po MKB’u...

Šta odlikuje IS Kliniku? Jednostavnost rukovanja i obilje mogućnosti. Mogućnosti možete uvoditi postepeno u produkciju.

Šta je potrebno da znate? Sigruni smo da sve što Vam je potrebno već znate. Dovoljno je da ste koristili računar i da umete da unesete tekst preko tastature. Imali smo priliku da viđamo lekare koji na pisaćoj mašini kucaju svoje izveštaje brzinom na kojoj bi pozavideli mnogi porgrameri, zato zaključujemo da to neće biti problem. Ako unos teksta smatrate onim zamornijim delom Vašeg posla, obezbedili smo predefinisane obrasce koje jednom popunjavate a koristite kad god vam zatrebaju, takve kavi su ili ih prilagođavate konkretnom slučaju.

Šta je potrebno da imate? Računar sa operativnim sistemom Windows XP, Windows Vista ili Windows 7. U koliko posedujete neku dijagnostičku aparaturu možemo razmotriti njeno integrisanje u naš IS.

Zašto Vam je, uopšte, potreban informacioni sistem? Na ovakvim mestima kao odgovor obično stoji "..da je savremeno poslovanje u bilo kojoj oblasti nezamislivo bez upotrebe računara". U čemu je ta "nezamisliva" prednost? U tome što ćete lakše uneti neke podatke ? Da! Što ćete ih lako pronaći kada god su Vam potrebni? Da! Što ćete ih moći uvek odštampati i to će izgledati lepo i čitljivo? Da! ..i još čitav niz sličnih prednosti.. Ali suštinska predost je u tome što su vaši podaci zapamćeni u elektronskoj bazi podataka i pretrage, analize i kontrole podataka, za koje bi vam bili potrebni sati ili dani sa neizvesnim rezultatom, obavlja softwer a vi do njih dolazite u roku od nekoliko delova sekunde izborom željene funkcije. Naš informacioni sistem sadrži niz takvih funkcija, ali ni to nije sve. On se razvija i obogaćuje a Vi, prihvatajući nove verzije, dobijate nove funkcionalnsti u skladu sa Vašim potrebama ili sa zakonskom regulativom.

Zašto da se odlučite upravo za IS Klinika? Gore smo pomenuli elektronsku bazu podataka i funkcije za obradu. Ono po čemu se sistemi razlikuju jedan od drugoga jeste upravo kako je projektovana njihova baza, koje funkcionalnosti Vam se nude i na koji način. Nas su rukovodila sledeća načela: Kvalitet, pravila struke, intuitivan interfejs. Dugogodišnje programersko iskustvo i saradnja sa zdravstvenim radnicima omogućila je da ovu problematiku sagledamo objektivno i napravimo efikasan i za upotrebu intuitivan softver. O tome svedoči preko 300 instalacija našeg medicinskog softvera u oblasti medicine, stomatologije i zubne tehnike. Pitajte kolegu da li ima neki od naših medicinskih softver? Proverite kakva su mu iskustav i javite nam se. Verujemo da će naša saradnja biti na uzajamno zadovoljstvo.


Kliničko bolnički centar
"Beogradski KBC"
Milutina Milankovića 3, Beograd
011/3313 913

Poliklinika
"Medikom"
Braničevska 12a, Beograd
011/3443 781

Poliklinika
"Galathea"
Baje Pivljanina 83, Beograd
011/3670 623

Estetska hirurgija
"Galathea"
Mihaila Avramovića 14a, Beograd
011/3066 312

Poliklinika
"Vidarvali"
Dragoslava Srejovića 49, Beograd
011/2991 300

Dermatovenerološka ordinacija
"Derma Viva"
Karađorđeva 1, Čačak
032/227 524

Dermatovenerološka ordinacija
"Lugonja"
Marka Nešića 8, Novi Sad
021/553 315

Specijalistička ordinacija
"ORL Medik"
Vidikovački venac 80v, Beograd
011/2342 381

Poliklinika
"Dr Šović"
Srpske vojske 29, Bijeljina
+387 55 211 418

MS-Team Software Solutions © Sva prava zadržana

Skip Navigation Links