Informacioni sistem Ordinacija

Namenjen kompletnom vođenju zubnih ordinacija i klinika IS Ordinacija predstavlja korisnički orijentisan softver, jednostavan za rad i konfigurisanje, koji u potpunosti koristi sve karakteristike modernih Windows operativnih sistema i zahteva minimalno poznavanje rada na računaru. U potpunosti zadovoljava specifične potrebe rada savremene stomatološke ordinacije. U najvećoj mogućoj meri prati prirodan tok rada ordinacije i pruža mogućnost da se u potpunosti posvetite stručnom radu, a do sada, zamorne administrativne poslove obavite lako i efikasno.

Sadrži sveobuhvatan grafički karton pacijenta koji je neophodan za vrhunski tretman u stomatologiji. Svi podaci o pacijentu pregledno su prikazani (tabelarno i grafički) na jednom ekranu a sve relevantne informacije dobijate na jedan ili najviše dva klika.Tehnološki je osposobljen za čuvanje i prikaz multimedijalnih sadržaja - rtg snimaka, digitalnih fotografija, video zapisa načinjenih intraoralnom kamerom i skeniranih dokumentata kao i za direktnu integraciju sa drugim specijalističkim programima. U potpunosti je integrisan sa Schick-om.

Poseduje planere koji prikazuju zakazane termine u vremenskim i datumskim intervalima za koje su podešeni, bez obzira na broj radnih mesta i broj zaposlenih tako da omogućuje dinamičnost i fleksibilnost u radu lekara i asistenta.Sam sistem komunicira sa pacijentima na nekoliko načina: e- mail porukama, sms porukama ili slanjem pisanih kovertiranih obaveštenja.

Pokriveno je kompletno finansijsko poslovanje jedne ordinacije: Praćene naplate po uslugama, praćene naplate po pacijentima, izdavanje računa, evidencija uplata, evidencija isplata, tekući račun ordinacije, blagajna, finansije dobavljača, zarade zaposlenih, troškovi i rashodi ordinacije, dugovi

Materijalno poslovanje ordinacije obazbeđuju funkcije za kompletnu evidenciju prometa stomatološkog materijala i formiranje lager liste. Takođe, svaki materijal ima svoju skladišnu karticu na kojoj imate jasan uvid u količinsko i finansijsko stanje toga materijala(ulaz, izlaz, dobavljač). Imate mogućnost praćenja egzagktnog utroška materijala po svakoj pruženoj usluzi.

Poseduje naročito projektovan sistem obezbeđenja, sigurnosti i zaštite podataka Podaci mogu biti apsolutno ili samo delimično dostupni nekom korisniku zavisno od potreba i želja vlasnika ordinacije.

Preko 800 stomatoloških ordinacija u Srbiji i regionu koristi naš informacioni sistem "Ordinacija". Proverite i sami zbog čega su se opredelili za njegovo uvođenje u svoje ustanove


Stomatološka ordinacija
"Adent"
Cara Nikolaja 33, Beograd
011/2439 416

Stomatološka ordinacija
"Aesthetic dental solution"
Višnjićeva 14, Beograd
011/2631 959

Stomatološka ordinacija
"Vukadinović"
Pazinska 26, Beograd
011/3097 030

Stomatološka ordinacija
"A1 dental studio", Beograd
Internacionalnih brigada 22, lokal 20
011/2452 192

Stomatološka poliklinika
"Quick smile"
Zmaja od Bosne 7, Sarajevo
+387 33 212 089

Specijalistička ordinacija
"Beograd-Centar"
Kraljice Natalije 35, Beograd
011/3610 651

Stomatološka ordinacija
"Cvijićeva 38"
Cvijićeva 38, Beograd
011/2766 992

MS-Team Software Solutions © Sva prava zadržana

Skip Navigation Links